SPYDEBERG HISTORIELAG

Spydeberg Historielag ble stiftet i 1950 og har idag ca. 150 medlemmer. I lagets formålsparagraf står det bl.a at laget skal «fremme det alminnelige historiske og kulturelle vernearbeidet i Spydeberg og arbeide for å vekke interesse for bygdas historie og kultur, liv og virke gjennom tidene». Videre skal laget «som eier av Spydeberg Bygdetun og oppgangssaga på Mørk ta ansvar for drift, vedlikehold og registrering av hus og gjenstander».

I Spydeberg Historielag er det flere typer medlemmer, noen er aktive, noen er passive, noen kommer på medlemskvelder, noen besøker Bygdetunet og Oppgangssaga, noen er aktive på årsmøtene, noen er med i arbeidsgrupper og dugnadsgjenger, og Spydeberg Historielag setter stor pris på dem alle !

Felles for dem er interessen for den tiden som ligger bak oss, hvordan vi kan lære om og av den, og hvordan den kan bidra til at vi får en bedre forståelse av det Spydeberg vi bor i idag.

Gjennom året er det endel faste arrangementer. I slutten av mai arrangerer vi Anno 1850 for alle 7. klassingene i Spydeberg, et arrangement som har gått årlig i 40 år. Her får elevene prøve seg på og får demonstrert gamle teknikker og gjøremål, de får komme inn i de gamle bygningene og de får en time med «gammellæreren» i skolestua. Ellers har vi åpne søndager i løpet av sommeren hvor du kan stikke innom, se deg om i bygningene, treffe kjente og få deg vaffel og kaffe eller saft. Det er også 2 gudstjenester på Tunet i løpet av sommeren, en med kirkekaffe fra laget, den andre sørger Spydeberg Sjømannskirkeforening for. De siste årene er det blitt populært å døpe små på disse gudstjenestene.  På høsten er det gjerne en aktivitetsdag, det er sildefest på Fjellheim og Jul på Bygdetunet rundt Luciadagen. Laget arrangerer også turer og vandringer, noen spesielt for medlemmene, noen for alle.

Spydeberg Bygdetun har alltid stått og står fortsatt sentralt i arbeidet til Spydeberg Historielag. Tunet er gradvis blitt bygget ut fra 1948 til det idag består av 9 verneverdige bygninger, alle med sin lokale historie i Spydeberg og med sitt interiør. Som det står i bygdetunbrosjyren:

«Du finner Bygdetunet i skogbrynet ved Hov gamle skole, ca 3 km nord for Spydeberg sentrum. I dette kulturlandskapet har Spydeberg Historielag siden 1948 skapt et levende bygdemuseum mellom skog og innmark. Her er rikelig plass til hele familien, – både inne i husa og ute på tunet. Det er muligheter til aktiviteter og nye oppdagelser, – eller fred og ro mellom gamle bygninger og mystiske gravhauger»

I tillegg til selve tunet har Bygdetunet også sin egen husmannsplass.

I den søndre delen av bygda ligger Oppgangssaga i området ved Mørk golfbane, satt i drivbar stand av en utrolig dyktig dugnadsgjeng blant lagets medlemmer. Den settes igang av og til ved spesielle anledninger når vannføringen tillater det, og det kan arrangeres besøk på forespørsel.