Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med Spydeberg Historielag vennligst henvende deg til:

leder Anne Sofie Hoff
mail: ansoh@online.no
telefon: 99 43 62 43

eller kontakt en av de som sitter i styret – se under menyfanen Styret og Komitéer