Arrangement

*  *  *  *  *  *  *

Spydeberg 11.8.2020
ÅRSMØTE UTSETTES IGJEN!

Til Spydeberg Historielags medlemmer

Vårt planlagte årsmøte 19. august må avlyses.
Spydeberg Historielag har vedtektsfestet at årsmøtet skal gjennomføres innen
utgangen av mars. Dette var ikke mulig å gjennomføre i år. Styret hadde satt ny
årsmøtedato til onsdag 19. august. Dato for nytt årsmøte, sammen med
informasjon om kontingenten for 2020 ble varslet medlemmene i brev sendt ut
i midten av juni. Årsmøtepapirene skulle sendes ut i disse dager, men mye har
endret seg de siste dagene. Koronasituasjonen i Indre Østfold kommune og
restriksjonene vi er pålagt gjør at dette årsmøtet dessverre også må avlyses.
Vi håper at vi snart kan komme tilbake med innkalling til nytt årsmøte.

Vennlig hilsen
Styret i Spydeberg Historielag
v/Anne Sofie Hoff

*  *  *  *  *  *  *

ÅRSMØTE 2020

Spydeberg  Historielag avholder
årsmøte onsdag 19. august 2020
kl. 1900 på
Spydeberg Prestegård.

*  *  *  *  *  *  *

ÅPENT PÅ BYGDETUNET

Spydeberg Bygdetun holder åpent hver søndag i juli måned, mellom kl. 12 og 15.

Her finner du nå ni gamle bygninger, og fra åpningen av Tunet for 65 år (1955), har antallet  gamle gjenstander i samlingen passert ett-tusen.

Kaffe og vaffel selges hver søndag – og i tillegg kan du også få kjøpt lokalhistoriske bøker, utgitt via Historielaget.

*  *  *  *  *  *  *

Årsmøte 25. mars 2020
AVLYST
p.g.a.
usikkerheten
rundt korona-viruset

Spydeberg Historielag har vedtektsfestet at årsmøtet skal gjennomføres innen utgangen av mars. Dette er ikke mulig å gjennomføre i år. Helsedirektoratet har forbudt alle kulturarrangementer, blant annet. Årsmøtet må derfor utsettes inntil videre. Det er vanskelig å sette noen ny dato, kanskje kan det bli på forsommeren eller tidlig på høsten. Det sittende styre vil fungere inntil videre.

De vanlige årsmøtepapirene foreligger (årsmelding, revidert regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling), men vil først bli utsendt i forbindelse med ny innkalling til årsmøte.

Vi kommer tilbake med invitasjon til nytt årsmøte når verden er som før!
Hold dere friske til vi sees igjen!

*  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *

ÅRSMØTE 2019
Spydeberg Historielag
Spydeberg Bygdetun

Avholdes på:
Spydeberg Prestegård
21. mars 2019 kl.19:00.
Se tilsendte
dokumenter.

*  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *
SILDEFEST
2018
16. november
på Fjellheim.
Se egen tilsendt invitasjon.

*  *  *  *  *  *  *

Åpen introduksjonskveld for slektsforskning og data

Østfold Historielag og Hobøl Historielag i samarbeid med Østfold Slekt og Data med leder Morten Edvardsen og nestleder Henning Pytterud. Vi inviterer deg til å bli litt kjent med enkelte slektsprogram og hvordan søke opp slektsdokumentasjon ved hjelp av egen datamaskin.

Tirsdag 9. oktober kl 1900-2100

1) Praktiske presentasjoner av slektsregistreringer/slektstre på PC (Legacy), Mac(MacFamilyTree) og Geni/My Heritage.

2) Digitalarkivet, hvordan bruke dette i slektssøk og dokumentasjon

3) Møteplasser for å utveksle erfaring og  hjelp i sin slektsforskning. Facebookgrupper, Slekt og Data Østfold og aktuelle kurskvelder.

Kaffe og lett servering.

Møtet er på Hobøl Ungdomsskole på Knapstad. Skoleveien 15, 1823 Knapstad

*  *  *  *  *  *  *

SPYDEBERG BYGDETUN
ÅPENT

Spydeberg Bygdetun holder åpent:
søndag 1. juli 2018 kl. 12 – 15
søndag 8. juli 2018 kl. 12 – 15
søndag 5. aug. 2018 kl.12 – 15
søndag 12. aug. 2018 kl. 12 – 15

Gudstjeneste på Bygdetunet:
Søndag 19. august 2018 kl. 11.00

Salg av kaffe og vafler.

ALLE VELKOMMEN!

*  *  *  *  *  *  *

Spydeberg Historielag
har årsmøte

på Spydeberg prestegård
tirsdag 20. mars 2018 kl. 19:00.

Saker som ønskes behandlet,
må være styret i hende innen 7. mars.

*  *  *  *  *  *  *

Jul på Bygdetunet
– 2. søndag i advent –
10. desember 2017
kl. 1200 – 16.00

 *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *