Arrangement

* *  *  *  *  * * 

ÅRSMØTE 2024
Spydeberg historielag
har årsmøte den
20. mars kl. 19:00

Spydeberg Prestegård
Kjell Jørgenrud
og
Terje Sølvberg
forteller og viser
bilder fra
området rundt
Myra.

* *  *  *  *  * * 

* *  *  *  *  * *

SILDEFEST
fredag 10. nov. 2023
kl. 18:30

Bård Leite, organist i Spydeberg vil spille litt variert musikk for oss før vi setter oss til bords.
Menyen er den tradisjonelle, sild med tilbehør, kaffe og kaker.

Kuvértpris kr. 250

Vi ønsker både medlemmer og ikke-medlemmer hjertelig velkommen!

Bindende påmelding innen mandag 6.11. til:
Ragnhild Helle      909 60 409
Anne Sofie Hoff      994 36 243

* *  *  *  *  * *

SPYDEBERG BYGDETUN
holder åpent for
publikum alle
SØNDAGENE
i juli måned 2023

Salg av vafler og kaffe
VELKOMMEN

* *  *  *  *  * *

Årsmøte 2023

Spydeberg historielaget
holder
årsmøte
28. mars 2023
kl.19:00

Spydeberg prestegård

* *  *  *  *  * *

JULEMESSE 2022

Det vil bli JULEMESSE på Bygdetunet
11. desember 2022
kl. 12.00 – 16.00

VELKOMMEN
Lenke til plakat: Bygdetunet 11 12 2022

* *  *  *  *  * *

SILDEFEST 

fredag 18.11.2022
kl.18:30
i
Spydeberg-stua
Servering: Sild med tilbehør, kaffe og kaker.
Utlodning.
Kuvert-pris kr 200,-
Magne Molle forteller fra Mørk-områdene.

Bindende påmelding:
Ragnhild Helle 909 60 409
Anne Sofie Hoff 994 36 243

Medlemmer og ikke medlemmer
VELKOMMEN

* *  *  *  *  * *

SPYDEBERG BYGDETUN
er åpent for
publikum
DE 4 FØRSTE SØNDAGENE
i juli måned 2022,
mellom kl. 12 og 15.
Salg av vafler og kaffe
VELKOMMEN

* *  *  *  *  * *

Spydeberg Historielag
har

ÅRSMØTE
torsdag 31. mars 2022 kl.1900

Spydeberg Prestegård

Innkalling og sakspapirer
er sendt den enkelte.

*  *  *  *  *  *  *

AVLYST
grunnet korona-situasjonen:

JULEMARKED

Bygdetunet
søndag 12. desember 2021

*  *  *  *  *  *  *

Sildefest
Prestegården
19. november 2021.
Mer informasjon
med mulighet for påmelding
kommer senere.

*  *  *  *  *  *  *

ÅRSMØTE 2021

Spydeberg Historielag
avholder
ÅRSMØTE
24. august 2021 kl.1900

Spydeberg Prestegård.

*  *  *  *  *  *  *

ÅPENT PÅ BYGDETUNET

Spydeberg Bygdetun holder åpent hver søndag i juli måned, mellom kl. 12 og 15.

Her finner du nå ni gamle bygninger, og fra åpningen av Tunet i 1955, har antallet  gamle gjenstander i samlingen passert ett-tusen.

Kaffe og vaffel selges hver søndag – og i tillegg kan du også få kjøpt lokalhistoriske bøker, utgitt via Historielaget.

*  *  *  *  *  *  *

Spydeberg 11.8.2020
ÅRSMØTE UTSETTES IGJEN!

Til Spydeberg Historielags medlemmer

Vårt planlagte årsmøte 19. august må avlyses.
Spydeberg Historielag har vedtektsfestet at årsmøtet skal gjennomføres innen
utgangen av mars. Dette var ikke mulig å gjennomføre i år. Styret hadde satt ny
årsmøtedato til onsdag 19. august. Dato for nytt årsmøte, sammen med
informasjon om kontingenten for 2020 ble varslet medlemmene i brev sendt ut
i midten av juni. Årsmøtepapirene skulle sendes ut i disse dager, men mye har
endret seg de siste dagene. Koronasituasjonen i Indre Østfold kommune og
restriksjonene vi er pålagt gjør at dette årsmøtet dessverre også må avlyses.
Vi håper at vi snart kan komme tilbake med innkalling til nytt årsmøte.

Vennlig hilsen
Styret i Spydeberg Historielag
v/Anne Sofie Hoff

*  *  *  *  *  *  *

ÅRSMØTE 2020

Spydeberg  Historielag avholder
årsmøte onsdag 19. august 2020
kl. 1900 på
Spydeberg Prestegård.

*  *  *  *  *  *  *

ÅPENT PÅ BYGDETUNET

Spydeberg Bygdetun holder åpent hver søndag i juli måned, mellom kl. 12 og 15.

Her finner du nå ni gamle bygninger, og fra åpningen av Tunet for 65 år (1955), har antallet  gamle gjenstander i samlingen passert ett-tusen.

Kaffe og vaffel selges hver søndag – og i tillegg kan du også få kjøpt lokalhistoriske bøker, utgitt via Historielaget.

*  *  *  *  *  *  *

 

Årsmøte 25. mars 2020
AVLYST
p.g.a.
usikkerheten
rundt korona-viruset

Spydeberg Historielag har vedtektsfestet at årsmøtet skal gjennomføres innen utgangen av mars. Dette er ikke mulig å gjennomføre i år. Helsedirektoratet har forbudt alle kulturarrangementer, blant annet. Årsmøtet må derfor utsettes inntil videre. Det er vanskelig å sette noen ny dato, kanskje kan det bli på forsommeren eller tidlig på høsten. Det sittende styre vil fungere inntil videre.

De vanlige årsmøtepapirene foreligger (årsmelding, revidert regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling), men vil først bli utsendt i forbindelse med ny innkalling til årsmøte.

Vi kommer tilbake med invitasjon til nytt årsmøte når verden er som før!
Hold dere friske til vi sees igjen!

*  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *

ÅRSMØTE 2019
Spydeberg Historielag
Spydeberg Bygdetun

Avholdes på:
Spydeberg Prestegård
21. mars 2019 kl.19:00.
Se tilsendte
dokumenter.

*  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *
SILDEFEST
2018
16. november
på Fjellheim.
Se egen tilsendt invitasjon.

*  *  *  *  *  *  *

Åpen introduksjonskveld for slektsforskning og data

Østfold Historielag og Hobøl Historielag i samarbeid med Østfold Slekt og Data med leder Morten Edvardsen og nestleder Henning Pytterud. Vi inviterer deg til å bli litt kjent med enkelte slektsprogram og hvordan søke opp slektsdokumentasjon ved hjelp av egen datamaskin.

Tirsdag 9. oktober kl 1900-2100

1) Praktiske presentasjoner av slektsregistreringer/slektstre på PC (Legacy), Mac(MacFamilyTree) og Geni/My Heritage.

2) Digitalarkivet, hvordan bruke dette i slektssøk og dokumentasjon

3) Møteplasser for å utveksle erfaring og  hjelp i sin slektsforskning. Facebookgrupper, Slekt og Data Østfold og aktuelle kurskvelder.

Kaffe og lett servering.

Møtet er på Hobøl Ungdomsskole på Knapstad. Skoleveien 15, 1823 Knapstad

*  *  *  *  *  *  *

SPYDEBERG BYGDETUN
ÅPENT

Spydeberg Bygdetun holder åpent:
søndag 1. juli 2018 kl. 12 – 15
søndag 8. juli 2018 kl. 12 – 15
søndag 5. aug. 2018 kl.12 – 15
søndag 12. aug. 2018 kl. 12 – 15

Gudstjeneste på Bygdetunet:
Søndag 19. august 2018 kl. 11.00

Salg av kaffe og vafler.

ALLE VELKOMMEN!

*  *  *  *  *  *  *

Spydeberg Historielag
har årsmøte

på Spydeberg prestegård
tirsdag 20. mars 2018 kl. 19:00.

Saker som ønskes behandlet,
må være styret i hende innen 7. mars.

*  *  *  *  *  *  *

Jul på Bygdetunet
– 2. søndag i advent –
10. desember 2017
kl. 1200 – 16.00

 *  *  *  *  *  *  *

 

*  *  *  *  *  *  *

 

*  *  *  *  *  *  *