Bli medlem

Spydeberg Historielag setter pris på alle medlemmer. Skulle du ønske å slutte deg til oss, kan følgende personer kontaktes:

– Anne Sofie Hoff (leder): Email: ansoh@online.no, tlf. 69837013/99436243

– Trond E. Huseby (sekretær): Email: tehuseby@gmail.no, tlf. 69837028/99580179

Medlemskapet koster kr. 150,- pr. år pr. person.